Tag: konkurs - Page: 56

Sportski savez Općine Bugojno: Poziv za učešće na javnom konkursu za izradu prijedloga grba

Sportski savez Općine Bugojno Nugle b.b. – Zgrada KSC-a Telefon broj : 030 251 325  P O Z I V ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU PRIJEDLOGA GRBA SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE BUGOJNO Upravni odbor Sportskog saveza Općine Bugojno poziva  sve zainteresovane  osobe da učestvuju na konkursu za izradu prijedloga rješenja grba Sportskog saveza općine Bugojno . OPŠTE ODREDBE...

SBK – Konkurs za stipendije za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za 2012/2013.godinu

Na osnovu člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, koji je usvojen na 34. sjednici Vlade SBK/KSB održanoj dana 07.02.2013. godine, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje: KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2012/2013 godinu  I . Pravo na dodjelu stipendije Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/2013. godini

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07 i 2/08), i čl.3. Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/13. godini, broj: 04-38-03436-12 od 28.01.2013. godine, općinski načelnik r a s p i s u j e K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/2013. godini I           Pravo na dodjelu stipendija imaju...