Category: Oglasi i konkursi

“Malak Janj” d.o.o. Donji Vakuf: Oglas za upošljavanje radnika

3EM-Group d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje: Konkurs za popunu radnog mjesta

ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje: Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme