Redakcija

Od danas aktivan poziv za prijavu na Program sufinansiranja zapošljavanja

Od danas je aktivan Poziv za prijavu na Program sufinansiranja zapošljavanja 2020. godini. Federalni zavod za zapošljavanje sredinom mjeseca predstavio je programe sufinansiranja zapošljavanja za 2020. godinu koji će se realizirati zajedno sa županijskim službama za zapošljavanje. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020, te o Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2020. Oba javna poziva biti će aktivna od...

Krizni štab SBK: Na području kantona nema oboljelih od koronavirusa, situacija je povoljna

Krizni štab Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona za praćenje i analizu situacije izazvane Coronavirusom (COVID 2019) kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju i vrši epidemiološki nadzor. Na današnjoj sjednici raspravljano je o uspostavi procedura i protokola u postupanju kod sumnje na pojavu korona virusa. Prateći preporuke WHO pod nadzor se stavljaju sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u kantonu koje su...

Javni natječaj za izbor i imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola u SBK

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola u KSB/SBK PRIJAVA IZJAVA