Tag: konkurs

Srednja tehnička škola Bugojno: Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume”: Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme

Saraj-Komerc d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje: Konkurs za popunu radnih mjesta

Prijave sa kraćom biografijom dostaviti putem email-a info@saraj-komerc.com ili direktno u prostorije.