Tag: konkurs - Page: 3

Saraj-Komerc d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje: Konkurs za popunu radnih mjesta

Prijave sa kraćom biografijom dostaviti putem email-a info@saraj-komerc.com ili direktno u prostorije.

Mješovita srednja škola “Gornji Vakuf”: Javni konkurs za prijem nastavnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF” GORNJI VAKUF – USKOPLJE Broj: 24/21 Datum: 12.01.2021. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite...

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2020/2021. godinu

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen tekst) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 4/17), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje: KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2020/2021 godinu PRIJAVA NA KONKURS