Category: KULTURA - Page: 3

Promocija drugog pjesničkog zbornika “CARPE DIEM”

U užem izboru “VIII Bugojanske vaze” Armin Stefanović, Ervin Mujabašić i Slaviša Obradović

U Travniku počinje 2. Pozorišni/art festival za djecu: “Ogledalo svijeta u očima djeteta”