Category: KULTURA - Page: 5

Pobjednička priča Ervina Mujabašića dobitnika nagrade ‘VIII Bugojanska vaza’

Ervin Mujabašić dobitnik nagrade “VIII Bugojanska vaza”, a Rajmond Čondrić laureata 16. Bugojanskog likovnog bijenala

U srijedu dodjela nagrada za „I Bugojansku vazicu“, „VIII Bugojansku vazu“ i uručenje nagrada za 16. Bugojansko likovno bijenale