Category: Religija

U džematu Odžak upriličena svečanost povodom mubarek noći Lejletul-kadr

Dova koju je preporučeno učiti u noći Lejletu-l-kadr

Kemal ef. Tokmić o nisabu, ko je dužan dati zekat i sadekatul-fitr, kome se daju, šta mu je ispričao jedan trgovac