- Page: 3

Javni konkurs za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Konkurs za prijem pripravnika u Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK

Premijer Vlade SBK: Objekte koji se ne budu pridržavali mjera u SBK zatvoriti, inspekcijski nadzori pojačani