Category: ZANIMLJIVOSTI - Page: 582

Uzorak pohranjen u Cryo-Saveu upotrebljen za tretman Blackfan-Diamond anemije

Od smrti Josipa Broza Tita – 33 godine, predsjednika bivše SFRJ

Senaid Zahirović – Senchy: “Najljepša žena na svijetu je moja mama”