Tag: Vlade Srednjobosanskog kantona - Page: 56

U petak 39. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Sazvana 39. sjednica Vlade SBK u Travniku za petak 04.11.2016. godine sa početkom u 9 sati. D N E V N I   R E D 1. Zapisnik sa 38. redovne i 14. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija 3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona...

U Travniku 14. vanredna sjednica Vlade SBK-a

Danas u 14 sati u Travniku održat će se 14. vanredna sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona. D N E V N I   R E D 1.Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu – Ministarstvo finansija 2.Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu – Ministarstvo finansija 3.Prijedlog odluke o izdvajanju i osnivanju Osnovne škole – Ministarstvo obrazovanja,...

U Travniku sazvana 37. sjednica Vlade SBK

Sazvana 37. sjednica Vlade SBK u Travniku za četvrtak 14.10.2016. godine sa početkom u 9 h. D N E V N I   R E D 1. Zapisnik sa 36. redovne sjednice i 12.i 13.vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona 2. Izvještaj o radu ministarstava za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine: a) Ministarstvo...