Tag: Vlade Srednjobosanskog kantona - Page: 3

Održana 70. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 69. sjednice. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, na poziciji “Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih...

Sazvana 70. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

70.sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak 28.01.2021. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red: 1. Zapisnik sa 69. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona- sekretar Vlade 2. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 3. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće...

Održana 69. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 68. sjednice. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je razmatrala i utvrdila Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona, i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom uređuje se sistem socijalno-neprofitnog stanovanja, pojam, načela, nositelji realizacije, korisnici prava, postupak i način dodjele, opšti i posebni uslovi korištenja, održavanja, upravljanja, svojina i...