Tag: vlada sbk - Page: 3

Međukulturno vijeće BiH u posjeti Vladi Srednjobosanskog kantona

Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine boravilo je u posjeti Vladi Srednjobosanskog kantona. Ovom prilikom razgovarali su na premijerom Tahirom Lendom o statusnim pitanjima i problemima u radu i djelovanju četiri temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine, kao i o zajedničkim projektima, programima i aktivnostima u tekućoj godini. Podsjetimo da Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine čini Bošnjačka zajednica kulture...

Vlada SBK izdvojila 1,9 miliona KM za održavanje regionalnih puteva u kantonu

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) odobrila je danas plan i program održavanja regionalnih cesta u tom kantonu, za što je u ovoj godini predviđeno 1,9 miliona maraka. Direktor Direkcije za ceste SBK Sulejman Bečirević kazao je novinarima da je u protekloj godini za ove namjene bilo planirano 2,3 miliona maraka, ali da je u ovoj godini taj iznos umanjen zbog...

Održana 71. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 70. sjednice. Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve Vlada SBK je dala suglasnost na Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu. Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih puteva za 2021.g., a u visini sredstava odobrenih u Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g. za...