Tag: vlada sbk - Page: 243

Saopćenje sa 55. sjednice Vlade SBK održane 10.10.2013.godine u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnike sa 54.redovne sjednice i 30.vanredne sjednice. Donesena je Odluka o usvajanju Startegije komunikacija Srednjobosanskog kantona za period 2013-2018.godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke: -Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer – poticaji privredi” utvrđenog budžetom Srednjobosanskog kantona za 2013.godinu, sredstava za realizaciju Programa...

Travnik: Uručena vrijedna oprema Službi zaštite i spašavanja s visina

Devetog oktobra ispred zgrade Vlade u Travniku u prisustvu predstavnika Vlade, Skupštine SBK, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite, upriličena je primopredaja zaštitne opreme za Službu zaštite i spašavanja s visina koju je nabavila Kantonalna uprava civilne zaštite. Opremu je uručio Tahir Lendo, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, a u ime Službe opremu je preuzeo Rubel...

VLADA SBK: Sazvana 55. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

55. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 10. 10. 2013. godine, u 9 sati Premijer je predložio dnevni red. D N E V N I   R E D 1. Zapisnik sa 54. redovite i 30. izvanredne sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade Kantona 2. Prijedlog odluke o donošenju strategije komunikacija u Kantonu Središnja Bosna za razdoblje 2013. /2018....