Tag: Srednjobosanskog kantona - Page: 75

Izvještaj Kantonalne uprave za šumarstvo

Izvještaj o pojavi, lokalitetima i zahvaćenim površinama šuma na kojima je prisutna pojava defolijacije (golobrsta) nastala djelovanjem štetnih insekata na području Srednjobosanskog kantona. U vršenju poslova iz domena vlastite nadležnosti-praćenja zdravstvenog stanja šuma u skladu sa članom 24. Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj 5/14) i u skladu sa članom 5. Uputstva o vršenju izvještajnih i...

SBK – 17 krivičnih djela

Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je ukupno 17 krivičnih djela, od kojih su 2 krađe, 8 teških krađa, 2 šumske krađe, 1 nedozvoljena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga, 1 posjedovanje i omogučavanja uživanja oponih droga, 1 nasilje u porodici i 2 krivična djela oštećenje tuđe stvari. Dana 20.06.2014.godine u 06,30 sati u PS Novi...

Uređenje nekropole sa 101 stećkom kod Novog Travnika

Stručni timovi trenutno rukovode radovima na uređenju nekropole Maculje koja se nalazi 21 kilometar udaljena od Novog Travnika. Ova srednjovjekovna nekropola broji ukupno 101 stećak, a najinteresantniji nadgrobni spomenici su takozvane krstače kojih ima ukupno 16, a dimenzije one najveće iznose 220x110x49. Kako je za Fenu izjavila arheolog iz Travnika Ajla Sejfuli, planirani radovi obuhvaćaju izmještanje puta koji je...