Tag: Srednjobosanskog kantona - Page: 74

Izvještaj o štetama na šumi kao posljedica elementarne nepogode na području SBK

Izvještaj o štetama na šumi kao posljedica elementarne nepogode nastale uslijed štetnog djelovanja vjetra i snijega na području Srednjobosanskog kantona Vršeći poslove u skladu s vlastitim nadležnostima na praćenju zdravstvenog stanja šuma, obimu pričinjenih šteta na šumi i izvještavanju nadležnih po navedenom osnovu, a koji su definisani članom 24. Zakona o šumama (Službene novine SBK broj 5/14) i članom...

Izvještaj Kantonalne uprave za šumarstvo

Izvještaj o pojavi, lokalitetima i zahvaćenim površinama šuma na kojima je prisutna pojava defolijacije (golobrsta) nastala djelovanjem štetnih insekata na području Srednjobosanskog kantona. U vršenju poslova iz domena vlastite nadležnosti-praćenja zdravstvenog stanja šuma u skladu sa članom 24. Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj 5/14) i u skladu sa članom 5. Uputstva o vršenju izvještajnih i...

SBK – 17 krivičnih djela

Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je ukupno 17 krivičnih djela, od kojih su 2 krađe, 8 teških krađa, 2 šumske krađe, 1 nedozvoljena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga, 1 posjedovanje i omogučavanja uživanja oponih droga, 1 nasilje u porodici i 2 krivična djela oštećenje tuđe stvari. Dana 20.06.2014.godine u 06,30 sati u PS Novi...