Tag: Srednjobosanskog kantona

Sazvana 80. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

80. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak 15.04.2021. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red: 1. Zapisnik sa 79. redovne, 41. i 42. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade 2. Utvrđivanje mišljenja o zahtjevu za autentično tumačenje člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina...

Zdravstvena markica u SBK-u se može kupiti još danas i sutra

Još danas i sutra građani Srednjobosanskog kantona mogu kupiti zdravstvenu premiju ili popularnu markicu koja ih oslobađa plaćanja više od 100 usluga participacije primarne i bolničke zdravstvene zaštite. Od kupovine premije do sada su oslobođena samo djeca do navršenih 18 i demobilisani borci. Markica oslobađa plaćanja više od 100 usluga participacije za primarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, a građani...

Raspored radarskih kontrola na području Srednjobosanskog kantona za mjesec februar 2021. godine

Raspored radarskih kontrola na području Srednjobosanskog kantona za mjesec februar 2021. godine POLICIJSKA STANICA BUGOJNO                DATUM                VRIJEME                LOKACIJA   01.  02.2021 07,00-09,00 09,30-11,30 12,30-14,30 Bugojno-D.Vakuf,naselje Lug Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica(ŠKOLA) Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska 02. 02.2021 07,00-09,00 09,30-11,30 12,30-14,30 Ulica Armije BIH (ŠKOLA) Bug-G.V./Usk.,naselje Vrbanja Bugojno-D.Vakuf,Kopčić 03. 02.2021 08,00-10,00 11,00-13,00 13,30-15,30 Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska Bugojno-Kupres,naselje Poriče 04. 02.2021...