Tag: skupština sbk

Skupština SBK o Nacrtu Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona za utorak, 02.02.2021. godine zakazana je XVIII. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 10,00 sati, u sali Internacionalnog Univerziteta Travnik Aleja Konzula – Meljanac bb. DNEVNI RED 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela...

Skupština SBK o prijedlogu Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13), S A Z I V A M XVI. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 16.12 .2020. godine ( srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama J.U. Centar za kulturu općine Travnik u Ul.Bosanska bb Travnik. DNEVNI RED 1. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona...

Skupština SBK usvojila Nacrt budžeta SBK za 2021.godinu

Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je danas zaključke o prihvaćanju nacrta budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu i o prihvaćanju Nacrta zakona o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Jako optimističan budžet usvojen je, kaže kantonalna ministrica financija Mirjana Plavčić, u zaokruženom iznosu od 216 miliona KM. “U odnosu na rebalans proračuna za ovu godinu je veći dva miliona...