Tag: SBK - Page: 667

MUP SBK – Analiza rada u 2013.

Policijski komesar održao je 20.decembra radni sastanak sa načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica sa područja Srednjobosanskog kantona, kojom prilikom je izvršena analiza rezultata rada tokom 2013.godine. Također su razmotrene planirane pojačane mjere u povodu predstojećih praznika,  kao i pravci djelovanja u narednoj godini. Rukovodnim službenicima policijskih uprava i policijskih stanica obratio se i direktor Federalne uprave policije...

Budžet SBK: Upitne jubilarne nagrade

Nacrtom budžeta Srednjobosanskog kantona (SBK) za 2014. godinu za isplatu jubilarnih nagrada budžetskim korisnicima planirana su sredstva u iznosu 1.000.000 KM. Ministar finansija Zdravko Gavranović (SDP) kazao je da se Kanton trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji i da „treba preispitati koliko je realno isplaćivati jubilarne nagrade licima koja imaju redovne plate“.

Od 17.12.2013. počinje uplata zdravstvenih markica za 2014.godinu

Od 17.12.2013. građani u našem kantonu mogu početi sa uplatama za zdravstvene markice. Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 30 KM po jednoj osobi. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja na šalterima svih pravnih osoba ovlaštenih za platni promet. Distribucija markica će se vršiti do 31.03.2014.godine. Osigurane osobe koje ne izvrše uplatu sredstava za zdravstvenu...