Tag: SBK - Page: 617

Obuka – vježba pripadnika Službe zaštite i spašavanja s visina

Civilna zaštita – Uspješno organizovana i realizovana U organizaciji Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, 22. i 23. marta 2014. godine organizovana je obuka pripadnika Službe za zaštitu i spašavanje s visina. Ovu Službu čine pripadnici gorskih službi spašavanja Travnika i Gornjeg Vakufa – Uskoplja. Prvog dana bio je teoretski dio u kojem su teoretska izlaganja predavali instruktori: Kemal Balihodžić,...

Uništenje oružja – Izaberi život

Dana 20.03.2013.godine u banjalučkoj livnici “Jelšingrad” uništeno je oružje koje su građani, u okviru kampanje “Izaberi život bez oružja” na području Srednjobosanskog kantona, predali policiji. Uništena je ukupno 17 automatskih pušaka sa 19 okvira za municiju, 7 poluautomatkih i lovačkih pušaka, 3 pištolja raznog kalibra i 3 komada inprovizovanih oružja. Rezultati kampanje prikupljanja oružja koje je u nelegalnom posjedu...

Zaštita šuma Srednjobosanskog kantona od šumskih požara

U sklopu poduzimanja preventivnih mjera usmjerenih na zaštitu šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Kantonalna uprava za šumarstvo SBK, ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne”  i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK uputili su saopćenje: U cilju podizanja svijesti šire društvene zajednice o važnosti šuma i njihovog značaja za život na Zemlji, rezolucijom Generalne skupštine UN 21. mart proglašen je Međunarodnim...