Tag: općina - Page: 54

Sedmi dan demonstracija: Protesti prošireni ispred Općinskog suda

Na čelo nezadovoljnih građana da stanu školovani ljudi poruka na današnjim demonstracijama. Učesnicima protesta koji su održani sedmog dana demonstracija u četvrtak ispred zgrade Općine Bugojno pročitani su zaključci drugog Plenuma građana, nakon čega su uslijedila pojedinačna obraćanja prisutnih o teškoj socio-ekonomskoj situaciji u kojoj se nalaze. Sa skupa je upućen apel svim Bugojancima, naročito nezaposlenima, da se u...

Poziv za obuku moderatora i promotora lokalnog razvoja

Poziv za izražavanje interesa za učešće na obuci za moderatore i promotore lokalnog razvoja Zajedno za razvoj naše zajednice! Razvojni program Ujedinjenih naroda zajedno sa Švicarskom agencijom za razvoj (SDC) u sklopu Projekta Integriranog planiranja lokalnog razvoja (ILDP) u saradnji sa Općinom Bugojno organizira obuku za moderatore i  promotore lokalnog razvoja. Obuka za moderatore i  promotore lokalnog razvoja je...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/2013. godini

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07 i 2/08), i čl.3. Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/13. godini, broj: 04-38-03436-12 od 28.01.2013. godine, općinski načelnik r a s p i s u j e K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2012/2013. godini I           Pravo na dodjelu stipendija imaju...