Tag: Banja Luka - Page: 55

BLIŽI SE ,,EARTH HOUR”: Sat vremena ljubavi prema našoj planeti

Globalna akcija ,,Earth Hour“ ili „Sat za planetu Zemlju“, je akcija u kojoj se pozivaju svi građani svijeta da na jedan sat ugase svjetla u svojim domovima i tvrtkama sa ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa i ekološkim problemima općenito. Akcija je pokrenuta u Sydneyu 2007., kada je 2 miliona ljudi ugasilo svoja svjetla, a...