- Page: 9092

Delegacija Turske boravila u Bugojnu, potpisan pred-protokol o bratimljenu Općine Bugojno i Općine Menemen

Drugi dio premije za zdravstvene markice mogu uplatiti i osigurane osobe koje nisu uplatile prvi dio

2. Memorijalni Međunarodni Taekwondo turnir „Tarik Ljubuškić- Tare“