Ovogodišnji izbori, prema planovima, bit će održani 4. oktobra, a koštat će oko devet miliona maraka. Polovina sredstava osigurat će se iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za aktivnosti koje provodi CIK kao što je štampanje glasačkih listića, a drugu polovinu osigurat će općine u BiH, te Skupština Brčko distrikta i taj novac bit će utrošen na finansiranje biračkih odbora i aktivnosti lokalnih izbornih komisija.

Od dana donošenja odluke o održavanju izbora počinju teći rokovi.

Od 7. do 20. maja podnose se prijave za učešće na izborima. Ovjera političkih stranaka, nezavisnih kandidata i udruženja građana traje do 4. juna. U periodu od 5. do 14. juna podnose se prijave za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, čija ovjera završava 21. juna.

Kandidatske liste podnose se u periodu od 22. juna do 4. jula, a konačna ovjera bit će završena 29. jula. Objava konačnih lista u sredstvima javnog informisanja 18. avgusta, a tog dana zaključuje se i centralni birački spisak.

Lokalni izbori održani prije četiri godine koštali su oko osam miliona maraka.

Ukupan broj registriranih birača na redovnim biračkim mjestima bio je 3.155.128, od čega u Federaciji BiH 1.897.831 birača, u Republici Srpskoj 1.173.777 birača, a u Brčko distriktu 83.520 birača. Glasalo je ukupno 1.782.831 birača.

Na izborima je učestvovao 451 politički subjekt i to 102 političke stranke, 103 koalicije, 171 nezavisni kandidat, 17 listi nezavisnih kandidata, 52 nezavisna kandidata u ime 52 grupe građana i šest nezavisnih kandidata u ime šest udruženja građana.

Ovjereno je ukupno 30.445 kandidata i to: 418 kandidata za načelnika / gradonačelnika; 29.884 za vijećnika / odbornika i 143 kandidata za garantirane mandate za pripadnike nacionalnih manjina.

Izbori su raspisani za 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština općina u Republici Srpskoj, 131 načelnika općina u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg), šest skupština gradova u Republici Srpskoj (Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Zvornik i Trebinje), 10 gradonačelnika gradova u Bosni i Hercegovini i Skupštinu Brčko distrikta.