Predsjednik CIK-a Željko Bakalar predložio je, a što su ostali članovi prihvatili, da se danas dopisom na ovo upozore predsjedavajući i ministri Vijeća ministara BiH.

Vanja Bjelica – Prutina je zatražila da se CIK odredi jasno prema tome koji je to krajnji rok da novac legne na račun kako bi se dalje moglo nastaviti sa aktivnostima za organizaciju i odražavanje lokalnih izbora.

– Koji je to datum kada ćemo reći ne može dalje? Niko nije izbiljno shvatao naše apele. Predlažem da se obratimo odmah svim članovima Vijeća ministara – kazala je Bjelica- Prutina.

Ona je upozorila da se ugovor za štampanje listića, mora zaključiti u što kraćem roku, da bi imali glasačke listiće za 15. novembar.

Irena Hadžiabdić je tokom rasprave istakla da ako novac ne bude do kraja mjeseca obezbijeđen ne mogu se štampati glasački listići