Category: BiH - Page: 1205

Prekinuti pregovori: Misija MMF-a napustila BiH, blokirana tranša od 100 miliona maraka!

Čak 527.000 vlasnika vozačkih dozvola ne posjeduje automobil ili motocikl

Vlada najveća elementarna nepogoda: Kad limun postane luksuz