Redakcija - Page: 4265

Održana 34. sjednica Vlade SBK

Sjednica Vlade SBK koja je održana danas u Travniku a razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda. D N E V N I R E D 1. Zapisnik sa 32. i 33. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona 2. Nacrt zakona o šumama Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 3. Saglasnost na Statut Agencije za privatizaciju...

Adem Huskić direktor Binasa

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti Nadzornom odboru “Binasa” d.d. Bugojno za imenovanje Adema Huskića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, a Alije Čolakhodžića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Direktori su imenovani na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

Nezaposlenost – jedan od najvećih problema naše svakodnevnice

Krajem siječnja/januara 2013. u Bugojnu je zabilježeno 5 873 nezaposlenih osoba. Porast nezaposlenosti nas ni ovaj mjesec nije zaobišao, iako je razlika od prethodnog mjeseca u četiri osobe. S liste biroa za zapošljavanje u siječnju je izbrisano 105 osoba, a samo za 68 osoba za brisanje je razlog stupanje u radni odnos. Istovremeno, na biro se prijavilo novih 109...